KIẾN THỨC CƠ BẢN: PHÂN TÍCH KĨ THUẬT & MÔ HÌNH NỀN

GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Trong trường phái Phân tích kỹ thuật, dù bạn có sử dụng Phương pháp giao dịch nào thì bạn cũng cần xác định được xu hướng của thị trường và giao dịch theo xu hướng để hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Trang Giao Dịch Theo Xu Hướng xin giới thiệu đến bạn Phương pháp xác định xu hướng trên thị trường bằng cách xác định đỉnh đáy của giá mà không cần dùng đến một công cụ chỉ báo nào.